Language Meeting Point SLU
Apartat Correus 102
08197 Valldoreix
Tel/Fax: 93 584 64 69
Contacta amb nosaltres

   cursos    - grups -    nivells       programes   

Classes particulars: l'alumne pot adaptar el curs al seu propi ritme. Es poden tractar temes i vocabulari específics de l'empresa o del seu entorn de treball i el professor va adaptant la programació a les necessitats que van sorgint dia a dia. Ideals per alumnes que han d'aconseguir els objectius en un periode molt curt de temps, o que tenen unes necessitats molt concretes difícils d'assolir a un grup amb més alumnes.

Classes en grup reduït: als avantatges de les classes particulars (ensenyament a mida i personalitzat) es sumen els del grup (pràctica oral amb alumnes del mateix nivell, dinamisme de les classes, aprenentatge a través de les errades dels altres). Ideals per grups de conversa o per alumnes d'un mateix departament o grup de treball.

Classes en grup estàndar: el fet de que l'alumne s'hagi d'adaptar al grup i no al revés fa que aquest hagi d'assumir més responsabilitats en qüestió d'actitud, treball i constància. Ideal per a cursos d'àmbit general de llarga durada.

© Language Meeting Point