Language Meeting Point SLU
Apartat Correus 102
08197 Valldoreix
Tel/Fax: 93 584 64 69
Contacta amb nosaltres

   cursos       grups    - nivells -    programes   

Elemental I i II: inici en l'adquisició del vocabulari i estructures bàsiques de l'idioma. Capacitat per descriure coses, persones i situacions senzilles, donar o seguir instruccions bàsiques i donar o seguir indicacions a un plànol de situació geogràfica.

- Possibilitat de presentar-se al Certificado Inicial d'espanyol.

Intermig I i II: ampliació del vocabulari de negocis i millora de les destreses de comunicació oral amb frases senzilles a les situacions més habituals d'ús de la llengua. Es potencien les habilitats d'interacció oral, millorant l'eficàcia i adequació de les respostes. Al curs Intermig-alt ja es tindrà domini suficient de la llengua com per a participar a debats o compartir idees.

- Possibilitat de presentar-se al Diploma Básico d'espanyol.

Avançat I i II: a aquest nivell s'aconsegueix un nivell d'ús de la llengua que dóna capacitat per a comunicar-se en gairebé qualsevol situació d'empresa o de la vida quotidiana. Es reforça l'aprenentatge i ús de locucions verbals, girs de llenguatge col·loquial i frases fetes. Al final d'aquesta etapa l'alumne decideix si desitja presentar-se o no a un examen oficial superior, amb la qual cosa en aquests casos és important realitzar una revisió gramatical que asseguri que l'ús de la llengua és correcte i del nivell requerit.

- Possibilitat de presentar-se al Diploma Superior d'espanyol.
- Possibilitat de presentar-se al Cambridge First Certificate in English d'anglès.

Superior I, II i III: es reforcen les destreses de reconeixement morfològic de la llengua, de forma que es potencia la capacitat de formar el vocabulari i els seus derivats de manera automàtica. La gramàtica està fortament consolidada i en aquests nivells es realitza principalment pràctica oral intensiva, reforçada amb exercicis de pràctica escrita que consoliden el vocabulari i serveixen per realitzar una correcta revisió gramatical d'ús de la llengua.

- Possibilitat de presentar-se al Cambridge Advanced English d'anglès.
- Possibilitat de realitzar preparació específica per al Cambridge Proficiency in English d'anglès.

© Language Meeting Point