Language Meeting Point SLU
Apartat Correus 102
08197 Valldoreix
Tel/Fax: 93 584 64 69
Contacta amb nosaltres

El professorat esdevé el principal nexe d'unió entre la direcció de Language Meeting Point i l'alumne, amb la qual cosa ens assegurem de què la política del centre de formació estigui perfectament identificada amb el professorat: qualitat, atenció personalitzada i adequació als requeriments del client.

El nostre professorat està curosament seleccionat, i té experiència i destreses docents contrastades.

Tots els nostres professors són natius amb estudis universitaris o titulats en filologia o traducció. Durant tot el curs acadèmic realitzen cursos de reciclatge i actualització de metodologia docent per a poder aplicar-los a les classes i rentabilitzar al màxim les sessions de formació.

© Language Meeting Point