Language Meeting Point SLU
Apartat Correus 102
08197 Valldoreix
Tel/Fax: 93 584 64 69
Contacta amb nosaltres

Language Meeting Point realitza el control de la qualitat en tot el procés de preparació, impartició i tancament de cada curs. D'aquesta forma s'assegura que qualsevol desviació entre la qualitat programada segons les exigències del client i la qualitat realitzada pugui detectar-se a temps per actuar i evitar que torni a produïr-se.

La política de qualitat de Language Meeting Point es basa en els següents punts:

- la implicació activa de tot el personal del centre docent al procés de formació (comunicació fluida, coneixement i identificació de les responsabilitats de cadascú, eines de motivació)
- el coneixement per part de tot el personal d'allò que implica el sistema de la qualitat implantat (compliment de les normes, utilització d'una metodologia de treball molt concreta)
- la comunicació fluida entre el personal del centre de formació i l'alumne i/o empresa (fàcil accés a sistemes d'informació, flexibilitat i transparència en la comunicació de queixes o reclamacions)
- la informació puntual de l'estat del procés de formació (traçabilitat respecte als objectius fixats i mètodes de control establerts) així com dels seus resultats
- la millora constant dels serveis mitjançant l'estudi de resultats i l'aplicació d'accions correctives i preventives

© Language Meeting Point